שאלות של העברת הבעלות

כידוע לכם, תחת אמנות. 223 של הקודקס האזרחי את זכות הבעלות בדברים הרוכש על פי החוזה נובעת ההעברה, אלא אם נקבע אחרת בחוק או בחוזה. במקרים בהם הניכור של נושא הרכוש רישום הבעלות של המדינה על הרוכש נובעים בזמן רישום כזה, אלא אם כן החוק קובע אחרת הסדר. העברת הבעלות יחד עם העברת הדברים – רוב וריאנט נפוץ של העברת הבעלות על פי חוזה של חוזים, מכירת ההיצע אחרים הקשורים להעברת רכוש. עם זאת, אומנות. 223 של הקודקס האזרחי מספק לאפשרות לציין בחוזה אחרת המעבר בעלות על סחורות, למשל, לאחר תשלום מלא. מאז מועד קבלת ההכנסות צבירה, ללא קבלת הכספים בפועל של תשלום עבור טובין יהיה מועד ביצוע, נקבע על ידי הזמן של העברת הבעלות (סעיף 1, אמנות.

39 קוד מס), המצב של החוזה על העברת הבעלות של הטובין לקונה לאחר תשלום מלא מאפשר למשלם המסים כדי לקבוע את בסיס המס אינו החשבון קיבלו תשלום עבור הסחורה במזומן, כאשר את החלק הנותר של תשלום עלות הטובין הוא קטן לעומת השווי של כל הסחורות. ניתוח בפועל שיפוטית ליישם לעיל סטנדרטים הראה כי הרשות השופטת אינה גישה אחידה להערכת הזמן של העברת בעלות של סחורות, למעט העברה של הדבר עצמו. לדוגמה, כאשר שוקלים באחד המקרים, בית המשפט הגיע למסקנה כי הצדדים "הסכם על העברת הבעלות לקונה את הסחורה כאשר תשלום מלא אינו משקף את עמדות שלהם בפועל ואת הביצועים הפיננסיים והכלכליים בפועל, הבעלות מוצר הועברה לקונה לאחר לשים אותו במנשא למסירה לקונה. מועד העברת הבעלות של מקרקעין שנרכשו פרשנויות שונות של קוד האזרחי מכתב ממשרד האוצר, 26/10/2005, הקובע כי המוכר הנדל"ן החובה לשלם מס על הכנסות העברת הנכס לקונה על קבלת לפעול (ביל) והעברה של רכוש קבוע, בלי קשר לתאריך מצב הרישום של זכויות הקניין ועסקאות מקרקעין עם זה. זה לא לוקח בחשבון את הנורמות של המשפט האזרחי (כדי ליצור מדינה אחת. במרשם רשומות זכויות הבעלות לקונה רכשה את רכושם על ידי הבעלים של הנכס ממשיך להיות המוכר), וכללים של דיני המס (העדר העברת הבעלות מבטלת את האפשרות של הכרה יישום, אשר לא העברת רכוש הבעלות על רכוש). המניעים של משרד האוצר בעניין זה ברורים – כדי להאיץ את התהליך של מיסוי ההכנסות ממכירת מקרקעין אולם, במקרה זה יש צורך ליישם את הרעיון של העברת הבעלות על בסיס ויסות שלה בתחומי המשפט האזרחי, כדי למנוע הפרה של שלמות של מערכת של כללים המסדירים את המוסדות הציבור במשפט הפרטי.