הזדמנויות של אנשי קשר נמצאים בשפע רב יותר מאשר אי פעם בעבר